അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സ് aksharaSlOkasadass

അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സിലേക്കു സ്വാഗതം! യാഹൂഗ്രൂപ്പിലുള്ള അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സില്‍ പാരായണം ചെയ്ത ശ്ലോകങ്ങള്‍ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ബൂലോഗത്തില്‍!

Friday, January 28, 2005

ശ്ലോകം 79 : ദിവ്യം കിഞ്ചന വെള്ളമുണ്ടൊരു...

ചൊല്ലിയതു്‌ : ശ്രീധരന്‍ കര്‍ത്താ

ദിവ്യം കിഞ്ചന വെള്ളമുണ്ടൊരു മുറിസ്സോമന്‍ കറുപ്പും ഗളേ
കണ്ടാല്‍ നല്ലടയാളമുള്ള കരമുണ്ടെട്ടല്ലഹോ പിന്നെയും
തോലെന്യേ തുണിയില്ല തെല്ലുമരയില്‍ കേളേറ്റുമാനൂരെഴും
പോറ്റീ! നിന്റെ ചരിത്രമദ്ഭുതമഹോ! ഭര്‍ഗ്ഗായ തുഭ്യം നമഃ

കവി : ചങ്ങനാശ്ശേരി രവിവര്‍മ്മത്തമ്പുരാന്‍.

2 Comments:

 • At 1/28/2005 09:37:00 AM, Blogger ഉമേഷ്::Umesh said…

  ഇതിനോടു സാദൃശ്യമുള്ള മറ്റൊരു ശ്ലോകം:

  കണ്ഠേ നല്ല കറുപ്പുമുണ്ടൊരു മുറിസ്സോമന്‍ ജടാന്തസ്ഥലേ
  പണ്ടേയുള്ളൊരു വെള്ളമുണ്ടു തലയില്‍ കണ്ടാലതും വിസ്മയം
  ഉണ്ടേ നിങ്കലൊരെട്ടു നല്ല കരമുണ്ടെന്നല്ല രുദ്രാവലീ
  ശ്രീകണ്ഠേശ്വര, പിന്നെയും വെറുതെ നീ തോല്‍മുണ്ടുടുത്തീടൊലാ.

  കവി : വെണ്‍മണി മഹന്‍

   
 • At 5/26/2019 01:49:00 PM, Blogger Nandakumar said…

  മീനാക്ഷിയായ്‌ തവ മുഖത്തിരുമീനതോടാ -
  ക്കാനക്കകത്തവിടതെങ്ങിനെ വന്നതോടാ
  മീനാക്ഷിയിന്ദുമുഖി നിന്മുഖമൊട്ടുപൊട്ടിച്ചാ
  നഗധാരി തലയിൽ തിരുകാനതോടാ

   

Post a Comment

<< Home