അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സ് aksharaSlOkasadass

അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സിലേക്കു സ്വാഗതം! യാഹൂഗ്രൂപ്പിലുള്ള അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സില്‍ പാരായണം ചെയ്ത ശ്ലോകങ്ങള്‍ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ബൂലോഗത്തില്‍!

Wednesday, February 02, 2005

നൂറു ശ്ലോകങ്ങള്‍ - statistics : Top posters

മൊത്തം ചൊല്ലിയ ശ്ലോകങ്ങള്‍ = 100
ചൊല്ലിയ ആള്‍എണ്ണം
ഉമേഷ്‌ നായര്‍21
ഹരിദാസ്‌ മംഗലപ്പിള്ളി20
ജ്യോതിര്‍മയി14
രാജേഷ്‌ വര്‍മ്മ14
ശ്രീധരന്‍ കര്‍ത്താ14
വാസുദേവന്‍ തൃക്കഴിപുരം12
വിശ്വപ്രഭ5

0 Comments:

Post a Comment

<< Home