അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സ് aksharaSlOkasadass

അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സിലേക്കു സ്വാഗതം! യാഹൂഗ്രൂപ്പിലുള്ള അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സില്‍ പാരായണം ചെയ്ത ശ്ലോകങ്ങള്‍ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ബൂലോഗത്തില്‍!

Friday, July 07, 2006

അക്ഷരശ്ലോകഗ്രൂപ്പിനെപ്പറ്റി...

അക്ഷരശ്ലോകസദസ്സ് : 2647 ശ്ലോകങ്ങള്‍ എന്ന പോസ്റ്റിനു് പലര്‍ പ്രതികരിച്ചതിന്റെ പ്രതികരണം:

ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തുനിന്നുമായി 126 അംഗങ്ങള്‍ (ഇപ്പോള്‍) ഉള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പിന്റെ സംഘടിതശ്രമത്തിന്റെ ഫലമാണു് അക്ഷരശ്ലോകഗ്രൂപ്പ്. ബ്ലോഗിനെയും യൂണിക്കോഡീനെയും പറ്റി അറിയുന്നതിനു മുമ്പു് (2004 നവംബര്‍) ഞാനും രാജേഷ് വര്‍മ്മയും കൂടിയാണു് ഇതു തുടങ്ങിയതു്. വിശ്വമാണു് ഇതിനു പ്രചാരം കൊടുത്തതു്. പിന്നെയും ഒരുപാടാളുകള്‍...

ആദ്യകാലത്തു് ഓരോ ശ്ലോകവും ഓരോ ബ്ലോഗ്‌പോസ്റ്റായി ഇട്ടിരുന്നു. അതൊരു വലിയ പണിയായതുകൊണ്ടു നിര്‍ത്തി. അതിനുപകരം അതൊരു വെബ്‌പേജില്‍ ഇടയ്ക്കിടെ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു.

"വരമൊഴി"യുടെ ഒരു നല്ല ടെസ്റ്റിംഗ്‌ സെന്ററായിരുന്നു ഈ ഗ്രൂപ്പ്‌. സാധാരണ ഉപയോഗത്തിലില്ലാത്ത ഒരുപാടു കൂട്ടക്ഷരങ്ങളും ഉപയോഗങ്ങളും (നാമ്‌നാ, നിരൃതി തുടങ്ങിയവ ഉദാഹരണം) ശ്ലോകങ്ങളില്‍ കാണുന്നതുകൊണ്ടു്‌ വരമൊഴിയെ ഞങ്ങള്‍ സ്റ്റ്രെസ്സ്‌ടെസ്റ്റു ചെയ്തു. കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ബഗ്ഗുകള്‍ സിബു അപ്പപ്പോള്‍ തന്നെ തിരുത്തുമായിരുന്നു.

അക്ഷരശ്ലോകമത്സരമെന്നതിലുപരി, ശ്ലോകങ്ങള്‍ സംഭരിക്കാനുള്ള മാര്‍ഗ്ഗമായാണു് ഇതിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നതു്.

ദിവാസ്വപ്നമേ,

ഇത്രയും ശ്ലോകമൊന്നും ആര്‍ക്കും ഓര്‍മ്മയില്ല. എനിക്കു് ഇവയില്‍ 25 ശതമാനത്തില്‍ കൂടുതല്‍ അറിയുമെന്നു തോന്നുന്നില്ല. പക്ഷേ കൂടുതല്‍ ശ്ലോകങ്ങള്‍ പഠിക്കാന്‍ ഇതു് ആളുകളെ ഒരുപാടു സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

പല ശ്ലോകങ്ങളും ഓര്‍മ്മയില്‍ നിന്നല്ല, പുസ്തകങ്ങള്‍ നോക്കിയാണു് പല ആളുകളും പോസ്റ്റു ചെയ്യുന്നതു്. സദസ്സില്‍ എറ്റവും കൂടുതല്‍ ശ്ലോകങ്ങള്‍ (590) അയച്ച ശ്രീധരന്‍ കര്‍ത്താ ഒരു അക്ഷരശ്ലോകിയല്ല. പത്തെണ്ണത്തില്‍ കൂടുതല്‍ അറിയില്ല എന്നു് അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. ശ്ലോകങ്ങളറിയുന്നതിനേക്കാള്‍ ഭാഷയോടും സംസ്കാരത്തോടുമുള്ള സ്നേഹമാണു്‌ ആളുകളെ നയിക്കുന്നതു്‌.

ഡാലീ,

എന്തിനാണു്‌ എല്ലാവരും വരും തലമുറയെപ്പറ്റി പറയുന്നതു്‌? ഈ തലമുറയ്ക്കു പറ്റില്ലേ? അതോ ഡാലിക്കു്‌ ഒരുപാടു വയസ്സായിപ്പോയോ? എല്ലാം നാളെയ്ക്കു നീട്ടിവെയ്ക്കുന്നതിന്റെ മറ്റൊരു വകഭേദമല്ലേ എല്ലാം വരും തലമുറയുടെ തലയില്‍ കെട്ടിവെയ്ക്കുന്നതു്‌?

PDF ഡോക്യുമെന്റും സൂചികയുമൊക്കെ ആദ്യമേ ഉണ്ടായിരുന്നു. XML, യൂണിക്കോഡ്‌ HTML എന്നിവ പിന്നീടു വന്നതാണു്‌.

ആദ്യം യാഹൂ ഗ്രൂപ്പിന്റെ Files ഭാഗത്തായിരുന്നു ഫയലുകള്‍. യാഹുവിന്റെ ലിമിറ്റ്‌ കഴിയാറായപ്പോള്‍ Filefarmer എന്ന ഫ്രീ സൈറ്റില്‍ കുറെക്കാലം അവ ഇട്ടു. പിന്നീടു ഞാന്‍ കുറച്ചു വെബ്‌സ്പേസ്‌ വാങ്ങിയപ്പോള്‍ (എന്റെ ബ്ലോഗിനും മറ്റുമായി) ഇവ അവിടെ ഇട്ടു.

യാഹൂ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പേജുകളില്‍ മറ്റു ചില ഡൊക്യുമെന്റ്സ്‌ ഉണ്ടു്‌. അംഗങ്ങളുടെ വിവരങ്ങള്‍, മറ്റു ചില പുസ്തകങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവ.

ചൊല്ലിയ ശ്ലോകം വീണ്ടും ചൊല്ലിയാല്‍ സാധാരണ ആരെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കാറുണ്ടു്‌. ഇല്ലെങ്കില്‍ അടുത്ത തവണ പുസ്തകങ്ങള്‍ അപ്‌ഡേറ്റ്‌ ചെയ്യുമ്പോള്‍ ഞാന്‍ കണ്ടുപിടിക്കും. അപ്പോള്‍ അതേ അക്ഷരങ്ങള്‍ക്കു്‌ (ഉദാ: പ ദ ആക്കുന്ന ശ്ലോകം) വേറേ ഒരു ശ്ലോകം ആരെങ്കിലും ചൊല്ലും.

ചിലപ്പോള്‍ ഒരേ അക്ഷരത്തിനു തന്നെ രണ്ടു പേര്‍ ശ്ലോകങ്ങളയയ്ക്കും. ഉദാഹരണത്തിനു്‌, പ എന്ന അക്ഷരം വന്നപ്പോള്‍ രണ്ടുപേര്‍ ചൊല്ലി - പ-ക യും പ-വ യും. അപ്പോള്‍ മൂന്നാമതൊരാള്‍ ഒരു ക-പ ശ്ലോകം ചൊല്ലും - രണ്ടിന്റെയും ഇടയില്‍ തിരുകാന്‍. ശ്ലോകം കിട്ടാതെ വന്നപ്പോള്‍ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫില്ലര്‍ ശ്ലോകങ്ങള്‍ എഴുതുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടു്‌ ഇവിടത്തെ കവികള്‍. ഒരക്ഷരത്തിനെ മറ്റൊന്നായി കരുതി അയയ്ക്കുമ്പോഴും (സ, ശ എന്നിവയാണു്‌ പലപ്പോഴും തെറ്റുന്നതു്‌)

ചാക്കോച്ചിയേ, :-)

17 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home